DKS - Bio Sp. z o.o.

Celem powstania firmy jest opracowanie
metody wytwarzania oleju diesel 2. generacji z jednoczesnym wdrożeniem wyników badań w postaci budowy zakładu wytwarzania węglowodorów syntetycznych typu olej diesel jako paliwo 2. generacji...W oparciu o nowatorską technologię KDV Spółka będzie produkowała olej napędowy, potocznie zwany diesel. Źródłem surowcowym będzie biomasa stała pochodzenia roślinnego w tym również tzw balast z odpadów komunalnych o symbolu 19.12.12 stanowiący obecnie kłopot utylizacyjny dla wielu gmin. Konsumenci będą mogli używać w swoich pojazdach nowoczesnego i ekologicznego paliwa do silników z zapłonem samoczynnym. To nowoczesne paliwo to alternatywa dla tradycyjnych olejów napędowych, o dużo lepszych właściwościach fizyko-chemicznych. Ochrona środowiska wymaga od producentów nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań w produkcji paliw pozwalających na bezpieczne dla środowiska ich użytkowanie. Zastosowanie tej technologii umożliwia redukcję CO2 nawet do 90%. Technologia KDV opiera się na zasadzie depolimeryzacji i odzwierciedla naturalny proces geologiczny. Proces bezciśnieniowej depolimeryzacji katalitycznej przyczynia się do ochrony atmosfery Ziemi. Na bazie technologii KDV, dotychczas przekształcane w fazę gazową pozostałości procesu mogą być skraplane i zawracane do cyklu produkcyjnego w formie „oleju napędowego”. Tradycyjne odpady komunalne są przekształcane w ten sposób w nowe źródło energii.

Umowa o dofinansowaniu

Uprzejmie informujemy,
że Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w ramachProgramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 - Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych – Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R projektu pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie metody wytwarzania oleju diesel drugiej generacji”

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na:
  • * Badanie wsadu surowcowego pod kątem składu chemicznego i biologicznego oraz jego przydatności do przetwarzania w instalacji katalitycznego bezciśnieniowego uolejenia.
  • * Badania nad doborem katalizatora w zależności od rodzaju wsadu surowcowego.
  • * Opracowanie i wykonanie nowego stanowiska laboratoryjnego do badania procesów i urządzeń w technologii bezciśnieniowego uolejania
  • * Badania przemysłowe nad nowymi metodami separacji popiołów
  • * Wykonanie prototypu nowego urządzenia separacji popiołów
  • * Przeprowadzenie prób na stanowisku labolatoryjnym